Tìm kiếm

Tài chính - Kế toán - Thuế cho CEO

​Kinh doanh là một nghề! Nghề đó đòi hỏi bạn phải am hiểu tài chính doanh nghiệp, nếu không rủi ro ập tới với bạn bất cứ lúc nào. Nếu bạn cũng hàng ngày đang thấy bất an với công nợ, kế toán thuế, vất vả trong việc xoay vần tiền bạc cho công ty thì bạn là ứng viên phù hợp của khóa học này.
SKU: KT_02
0,00 ₫

Những vấn đề giải quyết được cho học viên

  • Giúp giám đốc / chủ doanh nghiệp hiểu và biết cách tổ chức công tác kế toán tài chính, kế toán quản trị, tối ưu thuế
  • Giám đốc / Chủ doanh nghiệp sẽ thông thạo đọc & phân tích báo cáo tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp qua chỉ số.
  • Thiết lập định mức, kiểm soát định mức chi phí, thực hiện chương trình giảm phí, tăng biên lợi nhuận.
  • Nắm bắt và triển khai công tác lập kế hoạch tài chính kinh doanh & dòng tiền, chuyển sang kinh doanh chủ động.

Giới thiệu: Tài chính dành cho giám đốc

Tài chính dành cho giám đốc | Mô hình tài chính công ty (cơ bản)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Smiley face 10:06 - Giới thiệu: Tài chính dành cho giám đốc (Xem)

Smiley face 16:22 - Tài chính dành cho giám đốc | Mô hình tài chính công ty (cơ bản) (Xem)

Smiley face 30:40 - Quản lý tài chính kế toán dành cho giám đốc, chủ DN SME | Phương pháp kiểm soát kết quả (Xem)

Smiley face 43:09 - Kế hoạch nguồn vốn, quản trị vốn kinh doanh (Xem)

Smiley face 40:24 - Kế hoạch nguồn vốn, quản trị vốn kinh doanh | Phần 2 (Xem)

Smiley face 01:19:43 - Thuế dành cho giám đốc (CEO) | Cơ bản về thuế GTGT - P1 (Xem)

Smiley face 49:41 - THUẾ dành cho giám đốc (CEO) & chủ doanh nghiệp | P2 - Cơ bản về thuế VAT (Xem)

Smiley face 01:22:45 - Thuế dành cho giám đốc (CEO) | Kiến thức cơ bản về thuế TNCN(PIT) (Xem)

Smiley face 01:01:56 - Thuế dành cho giám đốc (CEO) | Kiến thức & thủ tục về thuế TNDN (CIT) - P1 (Xem)

Smiley face 49:11 - Kiến thức thuế TNDN dành cho giám đốc P2 (Xem)

Smiley face 40:24 - Quản lý tài chính, kế toán, thuế | Những sai lầm cần tránh và giải pháp khắc phục (Xem)

Smiley face 58:15 - Báo cáo tài chính doanh nghiệp - Cấu trúc cân đối kế toán - P1 (Xem)

Smiley face 48:19 - Đọc hiểu báo cáo tài chính | P2 - Kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền (Xem)

Khách hàng mua sản phẩm này cũng đã mua