Tìm kiếm

Phân tích đầu tư chứng khoán nâng cao

Không chỉ những nhà đầu tư mới, nhiều nhà đầu tư lâu năm không thể phân biệt được thế nào là đầu tư tăng trưởng, thế nào là đầu tư giá trị và bản thân họ phù hợp với phương thức đầu tư nào. Chính vì vậy trong quá trình đầu tư chứng khoán họ không xây dựng được những nguyên tắc, chiến thuật mang tính logic và phù hợp.
SKU: CK_01
0,00 ₫

Không chỉ những nhà đầu tư mới, nhiều nhà đầu tư lâu năm không thể phân biệt được thế nào là đầu tư tăng trưởng, thế nào là đầu tư giá trị và bản thân họ phù hợp với phương thức đầu tư nào. Chính vì vậy trong quá trình đầu tư chứng khoán họ không xây dựng được những nguyên tắc, chiến thuật mang tính logic và phù hợp. 
Khóa học sẽ giúp cho học viên:
+  Phân biệt được các phong cách đầu tư và xác định được bản thân mình hợp với chiến thuật đầu tư nào. 
+ Xây dựng được hệ thống nguyên tắc đầu tư giá trị hay công thức đầu tư cho bản thân. 
+ Đưa ra những quyết định đúng đắn và đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình đầu tư chứng khoán.

Thẻ sản phẩm

CỔ PHIẾU VIC VINGROUP THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019

CỔ PHIẾU FPT THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Smiley face 13:03 - CỔ PHIẾU VIC VINGROUP THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019 (Xem)

Smiley face 16:17 - CỔ PHIẾU FPT THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019 (Xem)

Smiley face 12:49 - CỔ PHIẾU HPG THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019 (Xem)

Smiley face 14:22 - CỔ PHIẾU CTD COTECCONS THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019 (Xem)

Smiley face 14:20 - CỔ PHIẾU GAS :THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019 (Xem)

Smiley face 13:01 - CỔ PHIẾU PNJ THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019 (Xem)

Smiley face 12:27 - CỔ PHIẾU VNM THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019 (Xem)

Smiley face 13:53 - CỔ PHIẾU VJC (VIETJET) NHIỀU DẤU HỎI LỚN (Xem)

Smiley face 14:23 - CỔ PHIẾU REE THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019 (Xem)

Smiley face 14:23 - CỔ PHIẾU VCB THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019 (Xem)

Smiley face 14:48 - CỔ PHIẾU ACB THẤY GÌ TỪ KQKD QUÝ 2 2019 (Xem)

Smiley face 19:29 - CHỨNG KHOÁN: BẠN PHÙ HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ NÀO (Xem)

Smiley face 11:50 - ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THẾ NÀO TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ỔN (Xem)

Smiley face 07:21 - LÝ DO DUY NHẤT ĐỂ CỔ PHIẾU TĂNG GIÁ (Xem)

Smiley face 11:30 - DOANH NGHIỆP TỐT SẼ TỐT HƠN NỮA DOANH NGHIỆP XẤU SẼ XẤU HƠN NỮA (Xem)

Smiley face 09:43 - 6 THÁNG CUỐI NĂM ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NÀO (Xem)

Smiley face 12:30 - CHỨNG KHOÁN: GỒNG LỖ ĐÚNG HAY SAI (Xem)

Smiley face 11:40 - CỔ TỨC VÀ SỰ THẬT (Xem)

Smiley face 10:53 - 4 SAI LẦM HAY MẮC PHẢI TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Xem)

Smiley face 09:44 - LÀM GÌ KHI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GIÃM MẠNH (Xem)

Smiley face 12:12 - ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH (MARGIN) NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT (Xem)

Smiley face 09:51 - ĐẦU TƯ NHỎ TƯ DUY LỚN (Xem)

Smiley face 11:52 - ĐỪNG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NÀY NẾU KHÔNG MUỐN MẤT TIỀN (Xem)

Smiley face 19:53 - Phân tích sâu báo cáo tài chính và lợi nhuận ngân hàng (Xem)

Khách hàng mua sản phẩm này cũng đã mua