Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'nhân sự'

Sắp xếp theo
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trưng bày
trên một trang

Kỹ năng quản trị nhân sự

Khóa học Quản trị nhân sự, học viên có thể xây dựng và phát triển những kiến thức và kỹ năng bắt đầu từ căn bản đến nâng cao về nghề quản trị nhân sự, giúp học viên sau khi tham gia khóa học lĩnh hội được những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có một công việc ổn định và khả năng phát triển sự nghiệp bền vững sau này.Nhân lực là tài sản quý giá của một doanh nghiệp hay tổ chức. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.
Free