Tìm kiếm

Kỹ năng quản trị nhân sự

Khóa học Quản trị nhân sự, học viên có thể xây dựng và phát triển những kiến thức và kỹ năng bắt đầu từ căn bản đến nâng cao về nghề quản trị nhân sự, giúp học viên sau khi tham gia khóa học lĩnh hội được những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có một công việc ổn định và khả năng phát triển sự nghiệp bền vững sau này.Nhân lực là tài sản quý giá của một doanh nghiệp hay tổ chức. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.
SKU: QT_01
0,00 ₫

Khóa học Quản trị nhân sự, học viên có thể xây dựng và phát triển những kiến thức và kỹ năng bắt đầu từ căn bản đến nâng cao về nghề quản trị nhân sự, giúp học viên sau khi tham gia khóa học lĩnh hội được những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có một công việc ổn định và khả năng phát triển sự nghiệp bền vững sau này.Nhân lực là tài sản quý giá của một doanh nghiệp hay tổ chức. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

Quản trị nhân sự đã góp phần vào việc giải quyết các mặt của vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một mục đích là làm sao cho người lao động hưởng thành quả do họ làm ra.

Quản trị nhân sự đã gắn liền với mọi doanh nghiệp hay tổ chức, bất kỳ một doanh nghiệp hay cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp . Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp .

Thẻ sản phẩm

Bí quyết tạo động lực cho nhân viên tăng hiệu quả 300%

4 Phong Cách Lãnh Đạo | Giúp Nhân Viên Đạt Được Mục Tiêu

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Smiley face 16:33 - Bí quyết tạo động lực cho nhân viên tăng hiệu quả 300% (Xem)

Smiley face 09:44 - 4 Phong Cách Lãnh Đạo | Giúp Nhân Viên Đạt Được Mục Tiêu (Xem)

Smiley face 24:46 - Cách Quản Lý Đội Sale Hiệu Quả Cho CEO (Xem)

Smiley face 23:54 - Nghệ Thuật Dùng Người Cho CEO Tài Ba - Ngô Minh Tuấn | Học Viện CEO Việt Nam (Xem)

Smiley face 3:18:11 - CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự doanh nghiệp (Xem)

Smiley face 11:29 - 3 Chức Năng Của Giám Đốc Nhân Sự | Ngô Minh Tuấn | Học Viện CEO Việt Nam (Xem)

Smiley face 15:00 - 2 Bước Căn Bản Để Tiếp Nhận Và Đào Tạo Sale - Ngô Minh Tuấn | Học Viện CEO Việt Nam (Xem)

Smiley face 07:28 - Nghệ Thuật Quản Tri Năng Lực Cuả Cấp Trung Cho CEO - Ngô Minh Tuấn | Học Viện CEO Việt Nam (Xem)

Smiley face 10:59 - Francis Hùng - Cách làm cho nhân viên sáng tạo - tập trung - và theo trực giác (Xem)

Smiley face 06:18 - Francis Hùng - Kỹ năng lãnh đạo trong giải quyết mâu thuẫn của cấp dưới (Xem)

Smiley face 41:39 - Bí Quyết Phỏng Vấn Tuyển Dụng Để Chọn Được Nhân Tài | Ngô Minh Tuấn (Xem)

Khách hàng mua sản phẩm này cũng đã mua