Tìm kiếm

Kế toán doanh nghiệp

Bạn hiểu sâu hơn về kế toán, biết quy trình , trình tự làm việc, biết đặt công thức cho từng loại sổ sách và rất nhiều công việc kế toán phức tạp khác nữa!
SKU: KT_01
0,00 ₫

NHỮNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MỚI PHÁT SINH 

- Tiếp nhận giấy phép đăng ký kinh doanh ( GPĐKKD), ghi nhận số lượng thành viên góp vốn ( bước này để ghi nhận chia cổ tức lời lỗ khi có phát sinh lợi nhuận).

- Căn cứ vào GPĐKKD xác định mức vốn môn bài thể hiện trên vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký để hạch toán và nộp thuế MB.

- Căn cứ vào chứng từ mở tài khoản ngân hàng để hạch toán số liệu kế toán ngân hàng.

- Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ các chứng từ kế toán trước khi hạch toán.

NHỮNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐÃ PHÁT SINH

- Tuần tự các bước chuyển số dư đầu kỳ.

- Bút toán chuyển lời lỗ.

- Các bút toán nộp thuế MB, chi phí thuê nhà.

- Tuần tự từ bước tiếp nhận chứng từ cho đến khi lập và in sổ sách cuối kỳ cho các năm sau.

- Hiểu chi tiết theo quy trình khoa học về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán.

 

Liệu rằng bạn đã đủ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng để thực hiện những nghiệp vụ kế toán trên?

Bạn nghĩ rằng mình cần cải thiện và nâng cao kỹ năng làm kế toán, nhất là trên phần mềm kế toán Excel?

Nếu vậy thì đây là khóa học dành cho bạn, với sự trẻ trung và nhiệt huyết cùng phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu… Chắc chắn rằng đây sẽ là một chương trình Kế toán online tuyệt vời dành cho các bạn đam mê kế toán.

Thẻ sản phẩm

Kế toán mua hàng hóa, vật tư, CCDC, dịch vụ đầu vào - P1

Kế toán nghiệp vụ mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ P2

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Smiley face 43:36 - Kế toán mua hàng hóa, vật tư, CCDC, dịch vụ đầu vào - P1 (Xem)

Smiley face 43:08 - Kế toán nghiệp vụ mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ P2 (Xem)

Smiley face 44:14 - Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính kinh doanh & dòng tiền với bộ mẫu kế hoạch tài chính excel - P1 (Xem)

Smiley face 11:53 - Quản lý tài chính doanh nghiệp - Vấn đề vốn ảo | Giao lưu - giải đáp học viên (Xem)

Smiley face 30:40 - Kế hoạch tài chính & dòng tiền | CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG DN (Xem)

Smiley face 33:17 - Setup hệ thống tài chính kế toán thuế DN 2018 | Bài 1 (Xem)

Smiley face 36:12 - Setup hệ thống tài chính kế toán thuế DN 2018 | Bài 2 (Xem)

Khách hàng mua sản phẩm này cũng đã mua