Tìm kiếm

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản, A-Bờ-Cờ

Bạn muốn tham gia thị trường chứng khoán nhưng bạn chưa có kiến thức nền tảng hay bạn mới tham gia thị trường chứng khoán bạn cần có những định hướng đúng hãy đến với khóa học đầu tư chứng khoán hiệu quả này. Sau khi học xong khóa học này bạn sẽ có kiến thức am hiểu về định giá cổ phiếu có khả năng tìm được cổ phiếu tốt và mua được chúng với số tiền hợp lý tránh được những rủi ro cạm bẫy trên thị trường chứng khoán đặc biệt bạn sẽ có hướng dẫn cầm tay chỉ việc để có thể tự tin tham gia vào thị trường chứng khoán tìm kiếm lợi nhuận trọn vẹn đầy đủ thực tế.
SKU: CK_02
0,00 ₫

Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 3 chủ điểm:

  • Cổ phiếu là gì?
  • Chứng khoán là gì?
  • Đọc bảng giá điện tử
  • Cách mở tài khoản chứng khoán
  • Các chỉ số cơ bản của chứng khoán:
  • + EPS (Earning Per Share) là gì? Có bao nhiêu loại EPS?
  • + P/E (Price per Earnings) là gì?
  • + PEG là gì? Tại sao PEG lại tốt hơn P/E?
  • + BVPS (Book Value per Share) là gì? Làm thế nào để tính toán?
  • + P/B Price to Book Ratio là gì?
Thẻ sản phẩm

P1: Bắt đầu | HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ ( TỪ A-Z )

P2: Mở tài khoản | HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ (TỪ A-Z)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Smiley face - P1: Bắt đầu | HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ ( TỪ A-Z ) (Xem)

Smiley face - P2: Mở tài khoản | HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ (TỪ A-Z) (Xem)

Smiley face - P3: Các khái niệm | HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ (TỪ A-Z) (Xem)

Smiley face - P4: Chỉ số tài chính cơ bản | HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ (TỪ A-Z) (Xem)

Smiley face - P5: Các loại cổ phiếu | HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ (TỪ A-Z) (Xem)

Smiley face - P6: 5 LỢI THẾ CẠNH TRANH | HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ (TỪ A-Z) (Xem)

Khách hàng mua sản phẩm này cũng đã mua