Tìm kiếm

Đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Khóa học dành cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức đã và đang trực tiếp tham gia đầu tư chứng khoán. Khóa học cũng dành cho các bạn sinh viên năng động muốn khởi nghiệp thử thách mình trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Giải quyết nhu cầu tìm kênh đầu tư sinh lời hiệu quả cho mọi đối tượng có tiền trong xã hội.
SKU: CK_03
0,00 ₫

- Bạn muốn tham gia thị trường chứng khoán nhưng bạn chưa có kiến thức nền tảng hay bạn mới tham gia thị trường chứng khoán bạn cần có những định hướng đúng hãy đến với khóa học đầu tư chứng khoán hiệu quả này.

- Sau khi học xong khóa học này bạn sẽ có kiến thức am hiểu về định giá cổ phiếu có khả năng tìm được cổ phiếu tốt và mua được chúng với số tiền hợp lý tránh được những rủi ro cạm bẫy trên thị trường chứng khoán đặc biệt bạn sẽ có hướng dẫn cầm tay chỉ việc để có thể tự tin tham gia vào thị trường chứng khoán tìm kiếm lợi nhuận trọn vẹn đầy đủ thực tế.

Thẻ sản phẩm

Bài 01 Giới thiệu khóa học

Bài 02 Những khái niệm cơ bản

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Smiley face 06:14 - Bài 01 Giới thiệu khóa học (Xem)

Smiley face 09:33 - Bài 02 Những khái niệm cơ bản (Xem)

Smiley face 07:39 - Bài 03 Những khái niệm cơ bản (Xem)

Smiley face 14:02 - Bài 04 Quy định giao dịch (Xem)

Smiley face 07:18 - Bài 05 Quy định giao dịch (Xem)

Smiley face 07:04 - Bài 06 Quy định giao dịch (Xem)

Smiley face 13:19 - Bài 07 Cách đọc bảng giá chứng khoán (Xem)

Smiley face 09:14 - Bài 08 Phân biệt đầu cơ và đầu tư (Xem)

Smiley face 07:52 - Bài 09 Tìm kiếm thông tin (Xem)

Smiley face 09:35 - Bài 10 Tìm kiếm thông tin (Xem)

Smiley face 08:19 - Bài 11 Các phương pháp phân tích (Xem)

Smiley face 09:40 - Bài 12 Đọc hiểu báo cáo tài chính (Xem)

Smiley face 07:39 - Bài 13 Đọc hiểu báo cáo tài chính (Xem)

Smiley face 10:43 - Bài 14 Các chỉ số tài chính thường dùng trong phân tích đầu tư chứng khoán (Xem)

Smiley face 09:45 - Bài 15 Các chỉ số tài chính thường dùng trong phân tích đầu tư chứng khoán (Xem)

Smiley face 05:51 - Bài 16 Các chỉ số tài chính thường dùng trong phân tích đầu tư chứng khoán (Xem)

Smiley face 08:23 - Bài 17 Các chỉ số tài chính thường dùng trong phân tích đầu tư chứng khoán (Xem)

Smiley face 15:41 - Bài 18 Phân tích hoạt động kinh doanh (Xem)

Smiley face 06:00 - Bài 19 Phân tích hoạt động kinh doanh (Xem)